SCL 140612C (R/L)

Bàn đơn có tủ hông thấp

Mã: SCL 140612C (R/L) Danh mục: