Tủ tài liệu PC-2D-1604560

Tủ phụ  (hộc Trái hoặc phải)

Dòng sản phẩm: Professional Series

Mã sản phẩm: PC-2D-1604560

Kích thước:

  • PC-2D-1604560: 1600 x 450 x 600
  • PC-2D-1404560: 1400 x 450 x 600