S4E 1406-07C

Bàn cạnh mở cụm bốn (kết hợp tủ) mặt bàn 25mm

Mã: S4E 1406-07C Danh mục: