Bàn trưởng phòng LPS 2016/C

Bàn trưởng phòng – Bàn cạnh gối tủ (bàn cạnh tròn kết hợp tủ), có bố trí mặt lỗ kỹ thuật

Dòng sản phẩm: Professional Series

Mã sản phẩm: LPS 2016/C

Kích thước:

  • Bàn: 2200 x 800 x 750
  • Tủ phụ: 1600 x 450 x 600