Bàn trưởng phòng

Bàn cạnh V (bàn cạnh tròn kết hợp tủ) kết hợp yếm, có bố trí mặt lỗ kỹ thuật

Dòng sản phẩm: Professional Series

Kích thước: 2000/800 x 1200/450 x 750