Bàn quản lý LPS 1810C/CN1

Bàn trưởng phòng

Bàn có tủ phụ và nối bàn (bàn chữ nhật cạnh cong – mặt bàn ốp da PU – kết hợp tủ phụ)

Bàn bao gồm: Bàn làm việc chính, tủ phụ và bàn nối

Kích thước:

Bàn: 1800x1000x750

Tủ phụ: 1200x450x750

Bàn nối: R450 x W656