Bàn quản lý LPS 1608/CN1

Bàn cấp quản lý – Trưởng phòng

Bàn quản lý bao gồm:

Bàn cạnh gối tủ (bàn cạnh tròn kết hợp tủ)

Dòng sản phẩm: Professional Series

Mã sản phẩm: LPS 1608/CN1

Kích thước:

  • Bàn: 1600 x 800 x 750
  • Tủ phụ: 1600 x 450 x 600
  • Bàn nối: R450 x W656