Bàn nhân viên S3Q 1406-07

Bàn nhân viên, bàn cạnh mở – cụm bàn 3 chỗ ngồi

Không có tủ phụ, mặt bàn có bố trí lỗ kỹ thuật

Dòng sản phẩm: Standard Series

Mã sản phẩm: S3Q 1406-07

Kích thước: 2100 x 1200/1400 x 750