Bàn nhân viên 4S-1206-07C

Bàn cạnh mở cụm bốn (kết hợp tủ) mặt bàn 25mm

Dòng sẩn phẩm: Professional Series

Mã sản phẩm: 4S-1206-07C

Kích thước: 2400 x 1200/1400 x 750