Bàn họp MPS 2412A1

Bàn họp văn phòng

Dòng sản phẩm: Professional Series

Mã sản phẩm: MPS 2412A1

Kích thước: 2400 x 1200 x 750