Bàn Giám Đốc (UL-3361)

Mẫu bàn Giám Đốc

Kích thước: 2200x1100x750

Giá: 14.350.000

Chất liệu: Sử dụng chất liệu gỗ MFC, Laminate

Danh mục: Từ khóa: