Mô tả dự án – Văn phòng VINAPIPE

CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP VIỆT NAM

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH ống thép Việt Nam (Liên doanh Việt Nam – Hàn Quốc)

Địa chỉ dự án: Km9 – P. Quán Toan – Hồng Bàng – Hải Phòng – Việt Nam

 • Văn phòng VINAPIPE
  Vinapipe – Hành lang
 • Văn phòng VINAPIPE
  Vinapipe –
 • Văn phòng VINAPIPE
  Vinapipe – P. Giám đốc
 • Văn phòng VINAPIPE
  Vinapipe – P. PGĐ
 • Văn phòng VINAPIPE
  Vinapipe – P. Họp
 • Văn phòng VINAPIPE
  Vinapipe – P. Họp 2
 • Văn phòng VINAPIPE
  Vinapipe – P. nhân viên 01
 • Văn phòng VINAPIPE
  Vinapipe – P. Tổng hợp
 • Văn phòng VINAPIPE
  Vinapipe – P. họp 3
 • Văn phòng VINAPIPE
  Vinapipe – workingarea 01
 • Văn phòng VINAPIPE
  Vinapipe – workingarea 02
 • Văn phòng VINAPIPE
  Vinapipe – khu vệ sinh
 • Văn phòng VINAPIPE
  Vinapipe – Hành lang tầng 2
 • Văn phòng VINAPIPE
  Vinapipe – Ngoại thất

Mô tả dự án – Văn phòng VINAPIPE CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP VIỆT NAM Chủ đầu tư: Công Ty TNHH ống thép Việt Nam (Liên doanh Việt Nam – Hàn Quốc) Địa chỉ dự án: Km9 – P. Quán Toan – Hồng Bàng – Hải Phòng – Việt Nam