Mô tả dự án – Văn phòng VCCORP

Thiết kế và thi công văn phòng VCCORP
Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Việt Nam
Địa chỉ cũ: Tầng 16,17,18 Tam Trinh
Địa chỉ thi công công trình: Tầng 17 -19  Số 1 Nguyễn Huy Tưởng – Thanh Xuân – Hà Nội
Diện tích: 1500m2
Thời gian thi công: 45 ngày

 • Văn phòng VCCORP
  VCcorp – khu lễ tân
 • Văn phòng VCCORP
  VCcorp – Leader
 • Văn phòng VCCORP
  VCcorp – 3D
 • Văn phòng VCCORP
  VCcorp – P.GĐ đối ngoại
 • Văn phòng VCCORP
  VCcorp – P. kế toán
 • Văn phòng VCCORP
  VCcorp – khu nhân viên
 • Văn phòng VCCORP
  VCcorp – Khu nhân viên2
 • Văn phòng VCCORP
  VCcorp – Phòng Leader 2
 • Văn phòng VCCORP
  VCcorp – Lễ tân T19
 • Văn phòng VCCORP
  VCcorp – P.GĐ T17
 • Văn phòng VCCORP
  VCcorp – P. HCNS
 • Văn phòng VCCORP
  VCcorp – TP.HCNS
 • Văn phòng VCCORP
  VCcorp – phòng họp T17
 • Văn phòng VCCORP
  VCcorp – Phòng NV SMS
 • Văn phòng VCCORP
  VCcorp – Phòng sale
 • Văn phòng VCCORP
  VCcorp – Khu Relax
 • Văn phòng VCCORP
  VCcorp – Relax T17
 • Văn phòng VCCORP
  VCcorp – pantry T17
 • Văn phòng VCCORP
  VCcorp – Pantry T19
 • Văn phòng VCCORP
  VCcorp – Guest-room
 • Văn phòng VCCORP
  VCcorp – Relax

Mô tả dự án – Văn phòng VCCORP Thiết kế và thi công văn phòng VCCORP
Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Việt Nam
Địa chỉ cũ: Tầng 16,17,18 Tam Trinh
Địa chỉ thi công công trình: Tầng 17 -19  Số 1 Nguyễn Huy Tưởng – Thanh Xuân – Hà Nội
Diện tích: 1500m2
Thời gian thi công: 45 ngày