Mô tả dự án – Văn phòng TNS Việt Nam

Văn phòng TNS Media Việt Nam
Địa chỉ: Tòa nhà Hàn – Việt, Số 203 Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội

 • Văn phòng TNS Việt Nam
  TNS – Khu nhân viên
 • Văn phòng TNS Việt Nam
  TNS – Focus
 • Văn phòng TNS Việt Nam
  TNS – Phòng nhân viên
 • Văn phòng TNS Việt Nam
  TNS – Khu nhân viên 2
 • Văn phòng TNS Việt Nam
  TNS – Khu nhân viên 3
 • Văn phòng TNS Việt Nam
  TNS – Sảnh lễ tân
 • Văn phòng TNS Việt Nam
  TNS – Phòng họp
 • Văn phòng TNS Việt Nam
  TNS – Training room
 • Văn phòng TNS Việt Nam
  TNS – Khu nhân viên

Mô tả dự án – Văn phòng TNS Việt Nam Văn phòng TNS Media Việt Nam
Địa chỉ: Tòa nhà Hàn – Việt, Số 203 Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội