Mô tả dự án – Văn phòng NIPPON

Thiết kế và thi công nội thất văn phòng NIPPON
Chủ đầu tư: Công ty TNHH NIPPON EXPRESS (Việt Nam)
Địa chỉ:

 • Văn phòng NIPPON
  Lễ tân
 • Văn phòng NIPPON
  Nippon – Topview
 • Văn phòng NIPPON
  Nippon – Khu khách chờ
 • Văn phòng NIPPON
  Nippon – Khu nhân viên 1
 • Văn phòng NIPPON
  Nippon – Khu nhân viên 3
 • Văn phòng NIPPON
  Nippon – P. Giám đốc
 • Văn phòng NIPPON
  Nippon – Phòng họp

Mô tả dự án – Văn phòng NIPPON Thiết kế và thi công nội thất văn phòng NIPPON
Chủ đầu tư: Công ty TNHH NIPPON EXPRESS (Việt Nam)
Địa chỉ: