Mô tả dự án – Văn phòng Hưng Hải group

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG HẢI

Địa chỉ: 69 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà nội

Diện tích: 1000m2

Thời gian thi công: 40 ngày.
Chi tiết…

 • Văn phòng Hưng Hải group
  Văn phòng Hưng hải group
 • Văn phòng Hưng Hải group
  Văn phòng Hưng Hải group
 • Văn phòng Hưng Hải group
  Văn phòng Hưng Hải group
 • Văn phòng Hưng Hải group
  Văn phòng Hưng Hải group
 • Văn phòng Hưng Hải group
  Văn phòng Hưng Hải group
 • Văn phòng Hưng Hải group
  Văn phòng Hưng Hải group

Mô tả dự án – Văn phòng Hưng Hải group Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG HẢI