Mô tả dự án – Văn phòng hãng hàng không Qatar Airway

Văn phòng hãng hàng không Qatar Aiway
Toà nhà Sentinel Building, 41A Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

    Mô tả dự án – Văn phòng hãng hàng không Qatar Airway Văn phòng hãng hàng không Qatar Aiway
    Toà nhà Sentinel Building, 41A Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.