Mô tả dự án – Văn phòng Egame

Thiết kế và thi công nội thất văn phòng Egame

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần trò chơi giáo dục trực tuyến – Egame

Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà 25T1 – Hoàng Đạo Thúy – Cầu Giấy – Hà Nội

Nhà thầu: Work & Wonders.

 • Văn phòng Egame
  thiết kế khu nhân viên
 • Văn phòng Egame
  Egame – Khu nhân viên
 • Văn phòng Egame
  Egame – Hội trường lớn
 • Văn phòng Egame
  Egame – khu nhân viên 2
 • Văn phòng Egame
  Egame – Phòng giám đốc
 • Văn phòng Egame
  Egame – Phòng khánh tiết
 • Văn phòng Egame
  Egame – P. giám đốc
 • Văn phòng Egame
  Egame – P. Tổng giám đốc
 • Văn phòng Egame
  Egame – thiết kế phòng họp
 • Văn phòng Egame
  Egame – Hội trường
 • Văn phòng Egame
  Egame – Lễ tân
 • Văn phòng Egame
  Egame – Cafe
 • Văn phòng Egame
  Egame – Cafe văn phòng
 • Văn phòng Egame
  Egame – phòng khách
 • Văn phòng Egame
  Egame – khu nhan vien

Mô tả dự án – Văn phòng Egame Thiết kế và thi công nội thất văn phòng Egame