CUNG CẤP SẢN PHẨM NỘI THẤT VĂN PHÒNG CHUYÊN NGHIỆP

Sản phẩm

Chi tiết sản phẩm -

Kệ tài liệu PC.S2-24040210

Mã sản phẩm: PC.S2-24040210

tủ kệ tài liệu

Giá: Liên hệ

Mô tả sản phẩm :

Kệ tài liệu cao

Đặt tính sản phẩm :

Kệ cao 2100
Kích thước: 2400x400x2100


Nội thất văn phòng nội thất văn phòng
9.5 10 (c) by