CUNG CẤP SẢN PHẨM NỘI THẤT VĂN PHÒNG CHUYÊN NGHIỆP

Sản phẩm

Chi tiết sản phẩm -

Kệ tài liệu PC.S3-24040210

Mã sản phẩm: PC.S3-24040210

tủ tài liệu cao

Giá: Liên hệ

Mô tả sản phẩm :

Kệ tài liệu cao 2100

Đặt tính sản phẩm :

Kệ văn phòng
Kích thước: 2400x300x2100


Nội thất văn phòng nội thất văn phòng
9.5 10 (c) by