CUNG CẤP SẢN PHẨM NỘI THẤT VĂN PHÒNG CHUYÊN NGHIỆP

Sản phẩm

Chi tiết sản phẩm -

Bàn trưởng phòng

Mã sản phẩm: LPS 2012 CV/C

LPS 2012 CV/C

Giá: Liên hệ

Mô tả sản phẩm :


Đặt tính sản phẩm :

Bàn cạnh V (bàn cạnh tròn kết hợp tủ)
Kích thước: 2000/800x1200/450x750


Nội thất văn phòng nội thất văn phòng
9.5 10 (c) by