CUNG CẤP SẢN PHẨM NỘI THẤT VĂN PHÒNG CHUYÊN NGHIỆP

Sản phẩm

Chi tiết sản phẩm -

Bàn trưởng phòng - LPS 2016/C

Mã sản phẩm: LPS 2016/C - bàn trưởng phòng

Bàn trưởng phòng

Giá: Liên hệ

Mô tả sản phẩm :

Bàn trưởng phòng

Đặt tính sản phẩm :

Bàn trưởng phòng - Bàn cạnh gối tủ (bàn cạnh tròn kết hợp tủ
Kích thước: Bàn:2200x800x750       Tủ phụ: 1600x450x600


Nội thất văn phòng nội thất văn phòng
9.5 10 (c) by