CUNG CẤP SẢN PHẨM NỘI THẤT VĂN PHÒNG CHUYÊN NGHIỆP

Sản phẩm

Chi tiết sản phẩm -

Tủ tài liệu (SC-03)

Mã sản phẩm: SC-03

Tủ locker

Giá: Liên hệ

Mô tả sản phẩm :

Tủ locker

Đặt tính sản phẩm :


Tủ Locker là 1 khối gồm 9 khoang, mỗi khoang có cảnh gỗ đóng mở có khóa.


Nội thất văn phòng nội thất văn phòng
9.5 10 (c) by